Lange termijn voor beginners

Vrijblijvendheid
werkt bij muzieklessen
als een boemerang.

‘Fijn dat je les komt nemen,
misschien is het wat voor je…’

Uit onderzoek
(McPherson – commitment and practice, 2001)
bleek dat kinderen die starten
met instrumentale muzieklessen
met het idee
dat ze dit voor altijd
zouden blijven doen,
veel meer vooruit gingen
dan kinderen
die het een jaartje wilden uitproberen.

Zelfs als ze – en nu komt het –
het laagst aantal minuten
per week oefenden.
Ze gingen dus sneller
dan de kinderen
die meer oefenden
maar musiceren niet als deel
van hun leven
beschouwden…

Investeren
in de muzikale identiteit
van onze leerlingen.

Dubbel en dwars
de moeite waard.

index