Boterham of ui

Een boterham
kunnen we smeren
zonder aandacht
ondertussen
aan iets anders
denkend
aan ’t een of ’t ander
mijmerend of sluimerend

Een ui
kunnen we snijden
zonder aandacht
Nee!

Opletten!
op de ui
op het mes
op onze vingers
waar komt de volgende snede
hoe dik is de volgende plak
aandacht
is vereist

Musiceren
kan wel
als boterham smeren
maar willen we dat?
willen we niet liever
musiceren
zoals we een ui snijden

Met volle aandacht
voor de muziek
voor het verhaal
voor de klank
voor onszelf
voor onze medespelers
voor wat komen gaat…

uit 3