Ja, stop maar…

Vaak weten we al na een paar maten
nee, al na de eerste noot
nee, al voor de leerling überhaupt is begonnen
wat de uitkomst gaat zijn
van het spel van een leerling

We kunnen
op grond van onze ervaring
voorspellen
wat het resultaat gaat worden
van een week oefenen
op de huiswerkopdracht
van daarvoor

‘Ja, stop maar…’
zeggen we
omdat we graag efficiënt
willen werken
en goed
les willen geven

Ik ook

Tot een moedige leerling
mij er op wees
hoe frustrerend
dat voor hem was
Natuurlijk wist hij ook wel
dat zijn spel nog niet in orde was
Hij wist ook wel
wat er beter kon

Maar hij had geen behoefte
aan instructies
maar aan de mogelijkheid om
zich tijdens het spelen
te mogen herpakken

Herkansen
Verbeteren
het beetje bij beetje
beter doen
er inkomen
zelf op zoek mogen gaan
naar een verandering

Efficiënt lesgeven
betekent
niet altijd
nuttige instructies geven
maar regelmatig de leerling
de kans geven
om zich te herpakken

Ook als wij
op grond van onze ervaring
kunnen voorspellen
dat dat wellicht
vermoedelijk
ook dan
waarschijnlijk
toch niet
nog niet
gaat lukken…

Stop 7