Puls of ritme

Spraakverwarring? Of in wezen verschillend?

Het ritme wel begrijpen maar de puls niet voelen. Dat is wat ik zie en hoor.
De leerling speelt on-ritmisch en wij denken dat ‘ie het ritme niet snapt.
Maar het manco ligt een laag dieper, in de niet gevoelde harstslag van de muziek.
Waardoor de speler zwabbert met ritme en tempo. Onstrak edoch onvrij.

Een gevoelde puls geeft ritmische helderheid.
Zodat de timing kan varieëren, zodat het tempo kan varieëren.
Strak!